• slide1
  • slide2
  • slide3

Novinky

PROVOZ KANCELÁŘE - prosinec 2019

Od 23. 12. 2019 do 1. 1. 2020, bude naše kancelář uzavřena.

První úřední den bude 6. 1. 2020.

 

Přejeme všem klidné svátky,

krásné Vánoce a vše dobré do nového roku 2020.

VOLNÉ NÁJEMNÍ BYTY - říjen 2019

Město Žacléř v souladu se zásadami pro postup při pronájmu obecních bytů Města Žacléř vyhlásilo výběrové řízení na volné byty. Nabídky bytů jsou uveřejněny na úředních deskách města. Žádosti je možné podat do 11:00 hodin dne 30. 10. 2019 na MěÚ Žacléř.

Případné dotazy Vám rádi zodpovíme.

 

UPOZORNĚNÍ - prohlídku bytu prosím předem potvrdit na tel. 499 876 077

 

byty v nabídce:

1+1 byt č. 29 ul. Na Pilíři č.p. 51

prohlídka bytu 21. 10. 2019 v 16:00 h

1+1 byt č. 1 Rýchorské nám. č.p. 305

prohlídka bytu 21. 10. 2019 v 16:15 h
1+1 byt č. 6 ul. Revoluční č.p. 191 prohlídka bytu 21. 10. 2019 v 17:00 h
   

PROVOZ KANCELÁŘE - září 2019

Od 23. 9. 2019 do 30. 9. 2019, bude naše kancelář uzavřena.

První úřední den bude 2. 10. 2019.

Děkujeme za pochopení 

PROVOZ KANCELÁŘE - srpen 2019

Od 30. 7. 2019 do 9. 8. 2019, bude naše kancelář uzavřena.

První úřední den bude 12. 8. 2019.

Děkujeme za pochopení 

KONTROLY SPALINOVÝCH CEST - červen 2019

V týdnech od 3. 6. do 7. 6., od 10. 6. do 14. 6. 2019 budou probíhat v domech v naší správě kontroly spalinových cest dle pravidel stanovených v Zákoně č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění Vyhlášky č. 34/2016 Sb. o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty.

V jednotlivých domech budou vyvěšeny oznámení s upřesněním termínů, prosím věnujte pozornost těmto oznámením!

Kontroly se neobejdou bez prohlídky spotřebičů včetně zaústění, je tedy nezbytná spolupráce uživatele bytu při zpřístupnění bytu. O kontrole se na místě vyhotovuje zápis. Tyto kontroly se musí provádět jednou ročně a bez nich nelze spalinové cesty užívat. V případě, že nelze žádným vhodným způsobem zajistit přístup do vašeho bytu, neprodleně nás o tom informujte! Kontroly se týkají bytů, které využívají řádně přihlášený komín.

Důrazně žádáme všechny vlastníky a nájemníky, aby si nesrovnalosti v evidenci komínů urychleně dořešili. Pokud nebude komín (spalinová cesta) řádně přihlášen a evidován, nemůže být z naší strany ani řádně tato služba poskytována. Pokud užíváte nepřihlášený komín, nebo máte nějaké pochybnosti, neprodleně nás kontaktujte.

 

Pokud užíváte nenahlášený komín a neproběhne u Vás kontrola (viz. Zákon o požární ochraně), používáte komín v rozporu s tímto předpisem a na vlastní odpovědnost!

 

Děkujeme Vám za spolupráci.