• slide1
  • slide2
  • slide3

PRODEJ BYTU - duben 2014

Rada města Žacléř vyhlašuje na základě „Zásad prodeje bytů ve vytypovaných domech v majetku města Žacléř“ záměr prodeje bytové jednotky obálkovou metodou.

Předmětem prodeje je volná (nájemním vztahem nezatížená) bytová jednotka o velikosti 2+1 (celková výměra podlahové plochy bytu s příslušenstvím činí 56,76 m2) číslo 357/103 v domě č. p. 356, 357,358 v ul. Na Pilíři, který je součástí pozemků označených jako stavební parcely č. 662, 663 a 664 v k. ú. Žacléř a spoluvlastnického podílu ve výši 5676/182451 na společných částech domu č. p. 356, 357,358 a spoluvlastnického podílu ve výši 1892/60817 na stavebních parcelách č. kat. 662, 663 a 664 - zastavěná plocha.

Nejnižší nabídka kupní ceny činí 342.101 Kč

Obálky s nabídkami výše kupní ceny musí být doručeny do podatelny Městského úřadu v Žacléři nejpozději v úterý 22. dubna 2014 do 14:00 hodin. Obálka musí být zřetelně označena nápisem „PRODEJ BYTU Č. 357/103“ a „NEOTVÍRAT“. Na obálce nesmí být uveden žádný identifikační údaj žadatele.


Prohlídka bytu bude v pondělí 16.5. 2014 od 16:00 do 16:15 hodin.

Více informací k záměru prodeje najdete informace k prodeji bytu.

Další informace Vám sdělíme osobně nebo na telefonu 499 876 077.