• slide1
  • slide2
  • slide3

VOLNÉ NÁJEMNÍ BYTY - červen 2011

Město Žacléř v souladu se zásadami pro postup při pronájmu obecních bytů Města Žacléř vyhlásilo výběrové řízení na volný byt. Nabídka bytu je uveřejněna na úředních deskách města. Žádosti je možné podat do 11,00 hodin dne 7.7.2011 na MěÚ Žacléř.

byty v nabídce:

byt 137/6 1+1
prohlídka bytu 29.6.2011 v 16:00 h

UZAVŘENO!

Ты вспомнишь это и поблагодаришь меня, когда они будут кланяться тебе, а весь мир вновь, как " "и много веков назад, вознесет хвалы Мастеру Синанджу.

После этого они бы сообщили, что настоящий камень находится " "в их руках.

С этими словами он поднял ружье и, прицелившись, насколько позволяла темнота, спустил курок.

Сестру того самого человека, который покушался на вашу жизнь!

Для этого " "было несколько причин.

Ваш отдел освобожден от этой службы.