• slide1
 • slide2
 • slide3


poradna_

Vítáme Vás na stránkách Správy nemovitostí Žacléř,

Marek Gracík - správa a údržba nemovitostí.

  

 

Dovolte, abychom se v úvodu krátce představili.

Zabýváme se správou nemovitostí již od roku 2000, v roce 2003 se naším významným klientem stalo i Město Žacléř, pro které spravujeme celý bytový a nebytový fond. Mimo to máme několik desítek klientů z řad společenství vlastníků jednotek a soukromých vlastníků. Máme tedy nemalé zkušenosti s tímto oborem služeb. Jde nám vždy o komplexní službu zákazníkům, samozřejmostí správy nemovitostí je i vedení účetnictví. Tato kombinace služeb je pro klienta vždy jednodušší a v důsledku i ekonomičtější variantou. Jsme schopni nabídnout službu v různých úrovních, od správy tzv. na dálku až po zajištění veškerých potřeb klientů kladených na správu jejich domu. Je na klientovi co požaduje. My Vám rádi naše služby nabídneme.

Máme za sebou několik celkových revitalizací bytových domů, rekonstrukcí kotelen, umíme využívat dotační programy na opravy bytových domů. Jsme Vám schopni nabídnout mnohem více služeb, než v tuto chvíli očekáváte. Je za námi spousta odvedené práce a to jak pevně věříme, je tou nejlepší vizitkou.

Výběr několika referencí:

ref1ref2ref3 ref4ref5ref6

 

Na vybraných referenčních domech našich klientů, jsme zajišťovali i několik nadstandardních služeb: stavební a technické dozory, výběrová řízení, návrhy financování, podklady k realizacím, zajišťování dotací, zastupování klientů před úřady a mnoho dalších.


Naše služby mohou obsahovat následující položky:

Technická správa nemovitostí

 • Převzetí domu do správy, zavedení pasportů
 • Evidence domů
 • Evidence bytových a nebytových jednotek
 • Evidence osob
 • Evidence předpisů plateb, zasílání změn, SIPO nebo platba na účet
 • Evidence plateb
 • Evidence upomínek, zasílání dlužníkům
 • Vyúčtování služeb, vypořádávání přeplatků a nedoplatků
 • Evidence měřidel a odečtů
 • Evidence a zajišťování revizí, předepsaných kontrol a zkoušek
 • Odstraňování revizních závad
 • Zajišťování preventivních kontrol PO a PO prostředků
 • Zajišťování ověřování bytových měřidel (vodoměrů, měřidel tepla…)
 • Zajištění dezinfekce a deratizace
 • Sestavování plánu údržby a oprav
 • Zajišťování dodávek služeb a energií do domu, smlouvy s dodavateli
 • Hrazení záloh dodávek služeb a energií dodavatelům
 • Evidence fakturačních měřidel dodavatelů a fakturačních odečtů
 • Havarijní opravy a údržba (samostatně do stanoveného limitu)
 • Zajišťování oprav a údržby dle stanovených pravidel
 • Uzavírání smluv s dodavateli
 • Zajištění pojištění domu (možnost využití výhodné hromadné smlouvy)
 • Metodická pomoc při vzniku a řízení SVJ
 • Podklady k vymáhání pohledávek
 • Další služby dle požadavku a dohody

Ekonomická správa nemovitostí

 • Vedení účetnictví dle zákona o účetnictví
 • Věcná kontrola, oprávněnost a zaúčtování dokladů
 • Roční uzávěrka včetně výkazů pro odsouhlasení na shromáždění
 • Spravování prostředků přímo na účtu klienta (internet banking), platby dodavatelům
 • Vedení pokladny
 • Roční rozbory hospodaření SVJ

 

Další doplňkové služby

 • Možnost provozu internetové aplikace k online přístupu ke správním datům na úrovni majitele (statutárního zástupce) a jednotlivých klientů, vlastníků bytů
 • Zajišťování shromáždění SVJ, prezenční listiny, záznamy hlasování, usnesení
 • Volby statutárních zástupců, rejstřík SVJ
 • Zpracování podkladů pro úvěr
 • Zajišťování podkladů k dotacím, zajišťování dotací
 • Příprava a zajištění kompletní rekonstrukce, revitalizace domu
 • Zajištění právních služeb
 • Technický dozor investora
 • Výběrová řízení
 • Technické posudky
 • Zajišťování nabídek financování
 • Zastupování před úřady
 • Zajištění údržby pozemku kolem domu včetně zeleně

 

Doufáme, že se Vám stránky líbí a najdete na nich užitečné informace. Pokud máte nějaké podněty a připomínky, neváhejte nás kontaktovat.

 

Marek Gracík