• slide1
  • slide2
  • slide3

Oznámení

UZAVŘENÍ KANCELÁŘE - POZOR ZMĚNA

Ve středu 4. 10. 2017 bude kancelář z technických důvodů ještě uzavřena.

Omlouváme se za případné komplikace.

UZAVŘENÍ KANCELÁŘE - září 2017

Od 25. 9. do 3. 10. 2017, bude kancelář uzavřena.

Děkujeme za pochopení

UZAVŘENÍ KANCELÁŘE - 23. 8. 2017

Ve středu dne 23. 8. 2017, bude z technických důvodů naše kancelář uzavřena.
 
Děkujeme za pochopení

KONTROLY SPALINOVÝCH CEST - červen 2017

V týdnech od 5. 6. do 9. 6., od 12. 6. do 16. 6. a dne 19. 6. 2017 budou probíhat v domech v naší správě kontroly spalinových cest dle pravidel stanovených v Zákoně č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění Vyhlášky č. 34/2016 Sb. o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty.

V jednotlivých domech budou vyvěšeny oznámení s upřesněním termínů, prosím věnujte pozornost těmto oznámením!

Kontroly se neobejdou bez prohlídky spotřebičů včetně zaústění, je tedy nezbytná spolupráce uživatele bytu při zpřístupnění bytu. O kontrole se na místě vyhotovuje zápis. Tyto kontroly se musí provádět jednou ročně a bez nich nelze spalinové cesty užívat. V případě, že nelze žádným vhodným způsobem zajistit přístup do vašeho bytu, neprodleně nás o tom informujte! Kontroly se týkají bytů, které využívají řádně přihlášený komín.

Důrazně žádáme všechny vlastníky a nájemníky, aby si nesrovnalosti v evidenci komínů urychleně dořešili. Pokud nebude komín (spalinová cesta) řádně přihlášen a evidován, nemůže být z naší strany ani řádně tato služba poskytována. Pokud užíváte nepřihlášený komín, nebo máte nějaké pochybnosti, neprodleně nás kontaktujte.

 

Pokud užíváte nenahlášený komín a neproběhne u Vás kontrola (viz. Zákon o požární ochraně), používáte komín v rozporu s tímto předpisem a na vlastní odpovědnost!

 

Děkujeme Vám za spolupráci.

Přerušení dodávky vody 3. 5. 2017

Dle sdělení Technických služeb Žacléř, spol. s r. o., ve středu 3. 5. 2017 od 8:00 do 14:00 hod., dojde k přerušení dodávky pitné vody na tlakovém pásmu VDJ S. Porcelánka.  Důvodem je rekonstrukce vodovodu.

Odstávka se dotkne odběratelů v ulicích J. A. Komenského (od Keramtechu směr Královec), J. Jarosche, Nádražní, Hudební, Revoluční, Sněžná, Hasičská, K. H. Borovského, Obránců Míru, Červené a Bílé kolonie.

Svoz nebezpečného odpadu

V sobotu 1. 4. 2017 proběhne pravidelný svoz nebezpečného odpadu.
 
Rozpis časů a stanovišť:
09,00 - 09,30 hod. u bývalé kotelny Na Pilíři (naproti sauně)
09,30 - 10,00 hod. areál KSÚ - TSŽ u vlakového nádraží (sběrné místo elektroodpadu)
 
V areálu KSÚ (úseků komunální služby a údržby) je možno odevzdat i elektrospotřebiče a železný odpad.
 
Plánované termíny svozů pro rok 2017 vždy první sobota v sudém měsíci: 
4. 2. 2017, 1. 4. 2017, 3. 6. 2017, 5. 8. 2017, 7. 10. 2017, 2. 12. 2017