• slide1
  • slide2
  • slide3

Oznámení

Provoz kanceláře do konce roku 2017

Poslední úřední den pro veřejnost v roce 2017 je středa 20. 12. 2017. Z technických důvodů bude kancelář otevřena do 16:00 hodin!

První úřední den v roce 2018 je středa 3. 1. 2018.

Přejeme Vám klidné prožití vánočních svátků a všechno nejlepší do roku 2018.

VÝMETY KOMÍNŮ - listopad 2017

Ve dnech 6. 11. - 7. 11. 2017 (Po-Út) budou probíhat pravidelné výmety řádně přihlášených komínů na pevná paliva u domů v naší správě. Tuto službu pro nás zajišťuje firma Kominictví Habr s.r.o.

Ve vlastním zájmu si zajistěte spotřebiče na pevná paliva a jejich napojení z důvodu padání sazí.

UPOZORNĚNÍ:
Případné změny užívání komínů je třeba neprodleně nahlásit v naší kanceláři. Výmety komínů na pevná paliva se týkají pouze komínů, které jsou řádně přihlášeny a u kterých byla provedena kontrola dle podmínek uvedených v Zákoně č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění Vyhlášky č. 34/2016 Sb. o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty.

Pokud užíváte nenahlášený komín a neproběhla u Vás kontrola (viz. citovaný předpis), používáte komín v rozporu s tímto předpisem a na vlastní zodpovědnost.

Důrazně žádáme všechny vlastníky a nájemníky, aby si nesrovnalosti v evidenci komínů urychleně dořešili. Pokud nebude komín (spalinová cesta) řádně přihlášen a evidován, nemůže být z naší strany ani řádně tato služba poskytována.

V případě dotazů nás prosím kontaktujte.

UZAVŘENÍ KANCELÁŘE - POZOR ZMĚNA

Ve středu 4. 10. 2017 bude kancelář z technických důvodů ještě uzavřena.

Omlouváme se za případné komplikace.

UZAVŘENÍ KANCELÁŘE - září 2017

Od 25. 9. do 3. 10. 2017, bude kancelář uzavřena.

Děkujeme za pochopení

UZAVŘENÍ KANCELÁŘE - 23. 8. 2017

Ve středu dne 23. 8. 2017, bude z technických důvodů naše kancelář uzavřena.
 
Děkujeme za pochopení

KONTROLY SPALINOVÝCH CEST - červen 2017

V týdnech od 5. 6. do 9. 6., od 12. 6. do 16. 6. a dne 19. 6. 2017 budou probíhat v domech v naší správě kontroly spalinových cest dle pravidel stanovených v Zákoně č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění Vyhlášky č. 34/2016 Sb. o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty.

V jednotlivých domech budou vyvěšeny oznámení s upřesněním termínů, prosím věnujte pozornost těmto oznámením!

Kontroly se neobejdou bez prohlídky spotřebičů včetně zaústění, je tedy nezbytná spolupráce uživatele bytu při zpřístupnění bytu. O kontrole se na místě vyhotovuje zápis. Tyto kontroly se musí provádět jednou ročně a bez nich nelze spalinové cesty užívat. V případě, že nelze žádným vhodným způsobem zajistit přístup do vašeho bytu, neprodleně nás o tom informujte! Kontroly se týkají bytů, které využívají řádně přihlášený komín.

Důrazně žádáme všechny vlastníky a nájemníky, aby si nesrovnalosti v evidenci komínů urychleně dořešili. Pokud nebude komín (spalinová cesta) řádně přihlášen a evidován, nemůže být z naší strany ani řádně tato služba poskytována. Pokud užíváte nepřihlášený komín, nebo máte nějaké pochybnosti, neprodleně nás kontaktujte.

 

Pokud užíváte nenahlášený komín a neproběhne u Vás kontrola (viz. Zákon o požární ochraně), používáte komín v rozporu s tímto předpisem a na vlastní odpovědnost!

 

Děkujeme Vám za spolupráci.