• slide1
  • slide2
  • slide3

Svoz nebezpečného odpadu

V sobotu 1. 4. 2017 proběhne pravidelný svoz nebezpečného odpadu.
 
Rozpis časů a stanovišť:
09,00 - 09,30 hod. u bývalé kotelny Na Pilíři (naproti sauně)
09,30 - 10,00 hod. areál KSÚ - TSŽ u vlakového nádraží (sběrné místo elektroodpadu)
 
V areálu KSÚ (úseků komunální služby a údržby) je možno odevzdat i elektrospotřebiče a železný odpad.
 
Plánované termíny svozů pro rok 2017 vždy první sobota v sudém měsíci: 
4. 2. 2017, 1. 4. 2017, 3. 6. 2017, 5. 8. 2017, 7. 10. 2017, 2. 12. 2017