• slide1
  • slide2
  • slide3

Oznámení

KONTROLY SPALINOVÝCH CEST - červen 2015

V týdnech od 1.6. do 5.6. a od 8.6. do 12.6.2014 budou probíhat v domech v naší správě kontroly spalinových cest dle pravidel stanovených v nařízení vlády č.91/2010 Sb. o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv.

V jednotlivých domech budou vyvěšeny oznámení s upřesněním termínů, prosím věnujte pozornost těmto oznámením!

Nařízením  vlády č.91/2010 Sb. o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv se mění četnost vymetání komínů a zavádí se povinnost ročních kontrol celé spalinové cesty, ze kterých se pořizuje písemná zpráva. Kontroly se neobejdou bez prohlídky spotřebičů včetně zaústění, je tedy nezbytná spolupráce uživatele bytu při zpřístupnění bytu. Tyto kontroly se musí provádět jednou ročně a bez nich nelze spalinové cesty užívat. V případě, že nelze žádným vhodným způsobem zajistit přístup do vašeho bytu, neprodleně nás o tom informujte! Kontroly se týkají bytů, které využívají řádně přihlášený komín.

Důrazně žádáme všechny vlastníky a nájemníky, aby si nesrovnalosti v evidenci komínů urychleně dořešili. Pokud nebude komín (spalinová cesta) řádně přihlášen a evidován, nemůže být z naší strany ani řádně tato služba poskytována. Pokud užíváte nepřihlášený komín, nebo máte nějaké pochybnosti, neprodleně nás kontaktujte.

Pokud užíváte nenahlášený komín a neproběhne u Vás kontrola (viz. uvedené nařízení), používáte komín v rozporu s nařízením vlády a na vlastní odpovědnost!

Děkujeme Vám za spolupráci.

VÝMETY KOMÍNŮ - březen 2015

Ve dnech 2. 3. - 3. 3 .2014 (Po-Út) budou probíhat pravidelné výmety řádně přihlášených komínů na pevná paliva u domů v naší správě.

Ve vlastním zájmu si zajistěte spotřebiče na pevná paliva a jejich napojení z důvodu padání sazí. Případné změny užívání komínů je třeba neprodleně nahlásit v naší kanceláři. Tuto službu pro nás zajišťuje firma Kominictví Habr s.r.o.

UPOZORNĚNÍ:
Od 1.1.2011 je v platnosti nařízení vlády č.91/2010 Sb. o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv.  Tímto nařízením se mění četnost vymetání komínů a zavádí se povinnost kontrol celé spalinové cesty, ze kterých se pořizuje písemná zpráva. Kontroly se neobejdou bez prohlídky spotřebičů včetně zaústění, je tedy nezbytná spolupráce uživatele bytu. Tyto plánované prohlídky již minulý rok proběhly. Pokud užíváte nenahlášený komín a neproběhla u Vás kontrola (viz. uvedené nařízení), používáte komín v rozporu s nařízením vlády a na vlastní zodpovědnost.

Důrazně žádáme všechny vlastníky a nájemníky, aby si nesrovnalosti v evidenci komínů urychleně dořešili. Pokud nebude komín (spalinová cesta) řádně přihlášen a evidován, nemůže být z naší strany ani řádně tato služba poskytována.

V případě dotazů nás kontaktujte.

VÝMETY KOMÍNŮ - listopad 2014

Ve dnech 3. 11. - 4. 11. 2014 (Po-Út) budou probíhat pravidelné výmety přihlášených komínů na pevná paliva u domů v naší správě.

Ve vlastním zájmu si zajistěte spotřebiče na pevná paliva a jejich napojení z důvodu padání sazí. Případné změny užívání komínů je třeba neprodleně nahlásit v naší kanceláři. Tuto službu pro nás zajišťuje firma Kominictví Habr s.r.o.

 

UPOZORNĚNÍ:
Od 1.1.2011 je v platnosti nařízení vlády č.91/2010 Sb. o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv.  Tímto nařízením se mění četnost vymetání komínů a zavádí se povinnost kontrol celé spalinové cesty, ze kterých se pořizuje písemná zpráva. Kontroly se neobejdou bez prohlídky spotřebičů včetně zaústění, je tedy nezbytná spolupráce uživatele bytu. Tyto plánované prohlídky již tento rok proběhly. Pokud užíváte nenahlášený komín a neproběhla u Vás kontrola (viz. uvedené nařízení), používáte komín v rozporu s nařízením vlády a na vlastní zodpovědnost.

Důrazně žádáme všechny vlastníky a nájemníky, aby si nesrovnalosti v evidenci komínů urychleně dořešili. Pokud nebude komín (spalinová cesta) řádně přihlášen a evidován, nemůže být z naší strany ani řádně tato služba poskytována.

V případě dotazů nás kontaktujte.

ODSTÁVKA VODY - 23.9.2014

V úterý 23. 9. 2014 od 8:00 do 10:00 hodin nepoteče voda v ulicích B. Němcové, Betlém, K. Čapka, Horská, Boberská (tlakové pásmo Horní Porcelánka).

Důvodem odstávek je oprava poruchy na vodovodním řadu v ulici Boberské. Bohužel, vzhledem k uspořádání sítě, nelze opravu řešit jiným způsobem.

Více na www.tszacler.cz

Děkujeme za pochopení
Technické služby Žacléř, spol. s r.o.
úsek Vodovody a Kanalizace
Nádražní 237
tel: 499 776 389