• slide1
  • slide2
  • slide3

Oznámení

ODSTÁVKA VODY - 30.7.2014

Dne 30.7.2014 od 7:00 do 16:00 hod. může docházet ke ztrátě tlaku ve vodovodním potrubí až případně k přerušení dodávky pitné vody na tlakovém pásmu Zámek (Rýchorské náměstí, ulice Mladých horníků, Komenského, Pod Zahradami, Na Pilíři, Mírová) z důvodu rekonstrukce vodovodu.

Technické služby Žacléř, spol. s r.o.
úsek Vodovody a Kanalizace
Nádražní 237
499 776 389

ODSTÁVKA VODY - 25.6.2014

Dne 25.6.2014 od 8:00 do 18:00 hod. dojde k přerušení dodávky pitné vody na tlakovém pásmu H. Porcelánka (ulice B. Němcové, Boberská, K. Čapka, Horská, K. J. Erbena, Za Betlémem, Betlém, Betlém II) z důvodu rekonstrukce vodojemu.

Technické služby Žacléř, spol. s r.o.
úsek Vodovody a Kanalizace
Nádražní 237
499 776 389

KONTROLY SPALINOVÝCH CEST - červen 2014

V týdnech od 2.6. do 6.6. a od 9.6. do 13.6.2014 budou probíhat v domech v naší správě kontroly spalinových cest dle pravidel stanovených v nařízení vlády č.91/2010 Sb. o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv.

V jednotlivých domech budou vyvěšeny oznámení s upřesněním termínů, prosím věnujte pozornost těmto oznámením!

Nařízením  vlády č.91/2010 Sb. o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv se mění četnost vymetání komínů a zavádí se povinnost ročních kontrol celé spalinové cesty, ze kterých se pořizuje písemná zpráva. Kontroly se neobejdou bez prohlídky spotřebičů včetně zaústění, je tedy nezbytná spolupráce uživatele bytu při zpřístupnění bytu. Tyto kontroly se musí provádět jednou ročně a bez nich nelze spalinové cesty užívat. V případě, že nelze žádným vhodným způsobem zajistit přístup do vašeho bytu, neprodleně nás o tom informujte! Kontroly se týkají bytů, které využívají řádně přihlášený komín.

Důrazně žádáme všechny vlastníky a nájemníky, aby si nesrovnalosti v evidenci komínů urychleně dořešili. Pokud nebude komín (spalinová cesta) řádně přihlášen a evidován, nemůže být z naší strany ani řádně tato služba poskytována. Pokud užíváte nepřihlášený komín, nebo máte nějaké pochybnosti, neprodleně nás kontaktujte.

Pokud užíváte nenahlášený komín a neproběhne u Vás kontrola (viz. uvedené nařízení), používáte komín v rozporu s nařízením vlády a na vlastní odpovědnost!

Děkujeme Vám za spolupráci.

ZÁKAZ PODOMNÍHO PRODEJE

DŮLEŽITÉ DOPLNĚNÍ K ZÁKAZU PODOMNÍHO PRODEJE

V poslední době se v našem městě navzdory zákazu objevují podomní prodejci, kteří se představují jako zástupci různých energetických společností a přemlouvají obyvatele k podpisu nových smluv. Tito prodejci občanům sdělují, že jsou s městem domluvení a mají povolení nabízet své služby, produkty, dodávky energií. Toto je však lež. Znovu upozorňujeme, že ve městě Žacléř je podomní prodej zakázán (nařízení města č. 01/2013) a nikomu z podomních prodejců není udělována výjimka. V případě, že se podomní prodejce objeví, můžete ihned kontaktovat služebnu policie na tel. 158, nebo na tel. čísle 974 539 771 (přímé spojení na obvodní oddělení v Žacléři).

Rada města

VÝMETY KOMÍNŮ - březen 2014

Ve dnech 3.3.-4.3.2014 (Po-Út) budou probíhat pravidelné výmety řádně přihlášených komínů na pevná paliva u domů v naší správě.

Ve vlastním zájmu si zajistěte spotřebiče na pevná paliva a jejich napojení z důvodu padání sazí. Případné změny užívání komínů je třeba neprodleně nahlásit v naší kanceláři. Tuto službu pro nás zajišťuje firma Kominictví Habr s.r.o.

UPOZORNĚNÍ:
Od 1.1.2011 je v platnosti nařízení vlády č.91/2010 Sb. o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv.  Tímto nařízením se mění četnost vymetání komínů a zavádí se povinnost kontrol celé spalinové cesty, ze kterých se pořizuje písemná zpráva. Kontroly se neobejdou bez prohlídky spotřebičů včetně zaústění, je tedy nezbytná spolupráce uživatele bytu. Tyto plánované prohlídky již minulý rok proběhly. Pokud užíváte nenahlášený komín a neproběhla u Vás kontrola (viz. uvedené nařízení), používáte komín v rozporu s nařízením vlády a na vlastní zodpovědnost.

Důrazně žádáme všechny vlastníky a nájemníky, aby si nesrovnalosti v evidenci komínů urychleně dořešili. Pokud nebude komín (spalinová cesta) řádně přihlášen a evidován, nemůže být z naší strany ani řádně tato služba poskytována.

V případě dotazů nás kontaktujte.