• slide1
  • slide2
  • slide3

Oznámení

CENA VODNÉHO 2014

oznameni_

Rada města na svém jednání 8.12.2013, na základě předložené kalkulace společnosti Technických služeb Žacléř, spol. s r. o., schválila ceny vodného a stočného platného od 1.1.2014. Vodné a stočné pro rok 2014 je ve stejné výši jako v roce 2013, a to 32,58 Kč/m3 pro vodné a 31,06 Kč/m3 pro stočné. Tyto ceny jsou včetně platné sazby DPH. K žádné cenové úpravě nedochází!

Cena vody pro rok 2014 zůstává ve stejné výši jako v roce 2013, tedy  63,64 Kč s dph.

Odkaz na článek na stránkách Technických služeb Žacléř.

 

MEZIROČNÍ PŘEHLED CEN VODNÉHO:

vodné stočné do 31.12.2013 63,64 Kč/m3
vodné stočné od 1.1.2014 63,64 Kč/m3

VÝMETY KOMÍNŮ - listopad 2013

Ve dnech 4. 11. - 5. 11. 2013 (Po-Út) budou probíhat pravidelné výmety přihlášených komínů na pevná paliva u domů v naší správě.

Ve vlastním zájmu si zajistěte spotřebiče na pevná paliva a jejich napojení z důvodu padání sazí. Případné změny užívání komínů je třeba neprodleně nahlásit v naší kanceláři. Tuto službu pro nás zajišťuje firma Kominictví Habr s.r.o.

 

UPOZORNĚNÍ:
Od 1.1.2011 je v platnosti nařízení vlády č.91/2010 Sb. o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv.  Tímto nařízením se mění četnost vymetání komínů a zavádí se povinnost kontrol celé spalinové cesty, ze kterých se pořizuje písemná zpráva. Kontroly se neobejdou bez prohlídky spotřebičů včetně zaústění, je tedy nezbytná spolupráce uživatele bytu. Tyto plánované prohlídky již tento rok proběhly. Pokud užíváte nenahlášený komín a neproběhla u Vás kontrola (viz. uvedené nařízení), používáte komín v rozporu s nařízením vlády a na vlastní zodpovědnost.

Důrazně žádáme všechny vlastníky a nájemníky, aby si nesrovnalosti v evidenci komínů urychleně dořešili. Pokud nebude komín (spalinová cesta) řádně přihlášen a evidován, nemůže být z naší strany ani řádně tato služba poskytována.

V případě dotazů nás kontaktujte.

Nezapomeňte na servisní kontroly plynových spotřebičů v bytě!

S nastávající topnou sezónou přichází nutnost podniknout kroky, které zvýší bezpečnost a funkčnost plynových zařízení. Kontroly plynových zařízení je povinen provádět každý provozovatel (nájemník, podnájemník, majitel pokud byt sám užívá), ať už se jedná o plynová kamna, plynové kotle, karmy nebo sporáky. Prohlídka plynových zařízení by měla proběhnout jednou ročně.

Odběratel plynu má povinnost udržovat odběrné plynové zařízení v takovém stavu, aby se nestalo příčinou ohrožení života, zdraví či majetku osob, a v případě zjištění závady tuto bez zbytečného odkladu odstranit.

 

Součástí pravidelné servisní prohlídky je i vyčištění a seřízení plynových spotřebičů, které potom lépe spalují plyn, a tak snižují jeho spotřebu. Pravidelná servisní prohlídka navíc znamená kratší odstávku zařízení, než jakou způsobí většina následných poruch. Minimalizuje tak možnost nefunkčního systému vytápění uprostřed topné sezóny i další důsledky zanedbané péče o kotel, které se v lepším případě projeví vyšší investicí do opravy. Mezi ty tradiční patří například zanesený výměník, který je více tepelně namáhán a může dojít k jeho propálení. Různé netěsnosti potrubí, jako například kapající spoj, mohou zapříčinit zkrat v elektronice kotle. V nejhorším případě pak vlivem zanesení hořáku dochází k nedokonalému spalování a zplodiny mohou unikat do prostoru kotle. Pravidelnou kontrolou snížíte svoje výdaje za plyn, náklady na opravy a vyhnete se požadavku majitele bytu k zaplacení poškozeného zařízení z důvodu zanedbaných kontrol. 

 

Čekat se servisem na poslední chvíli se tedy jednoznačně nevyplatí.

 

plynkotel