• slide1
  • slide2
  • slide3

Oznámení

KONTROLY SPALINOVÝCH CEST - červen 2013

V týdnech od 3.6. do 7.6. a od 10.6. do 14.6.2013 budou probíhat v domech v naší správě kontroly spalinových cest dle pravidel stanovených v nařízení vlády č.91/2010 Sb. o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv.

V jednotlivých domech budou vyvěšeny oznámení s upřesněním termínů, prosím věnujte pozornost těmto oznámením!

Nařízením  vlády č.91/2010 Sb. o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv se mění četnost vymetání komínů a zavádí se povinnost ročních kontrol celé spalinové cesty, ze kterých se pořizuje písemná zpráva. Kontroly se neobejdou bez prohlídky spotřebičů včetně zaústění, je tedy nezbytná spolupráce uživatele bytu při zpřístupnění bytu. Tyto kontroly se musí provádět jednou ročně a bez nich nelze spalinové cesty užívat. V případě, že nelze žádným vhodným způsobem zajistit přístup do vašeho bytu, neprodleně nás o tom informujte! Kontroly se týkají bytů, které využívají řádně přihlášený komín.

Důrazně žádáme všechny vlastníky a nájemníky, aby si nesrovnalosti v evidenci komínů urychleně dořešili. Pokud nebude komín (spalinová cesta) řádně přihlášen a evidován, nemůže být z naší strany ani řádně tato služba poskytována. Pokud užíváte nepřihlášený komín, nebo máte nějaké pochybnosti, neprodleně nás kontaktujte.

 

Pokud užíváte nenahlášený komín a neproběhne u Vás kontrola (viz. uvedené nařízení), používáte komín v rozporu s nařízením vlády a na vlastní odpovědnost!

Děkujeme Vám za spolupráci.

UZAVŘENÍ KANCELÁŘE 15.5.2013

Ve středu dne 15.5.2013, bude naše kancelář uzavřena.

VÝMETY KOMÍNŮ - březen 2013

Ve dnech 4.3.-5.3.2013 (Po-Út) budou probíhat pravidelné výmety řádně přihlášených komínů na pevná paliva u domů v naší správě.

Ve vlastním zájmu si zajistěte spotřebiče na pevná paliva a jejich napojení z důvodu padání sazí. Případné změny užívání komínů je třeba neprodleně nahlásit v naší kanceláři. Tuto službu pro nás zajišťuje firma Kominictví Habr s.r.o.

UPOZORNĚNÍ:
Od 1.1.2011 je v platnosti nařízení vlády č.91/2010 Sb. o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv.  Tímto nařízením se mění četnost vymetání komínů a zavádí se povinnost kontrol celé spalinové cesty, ze kterých se pořizuje písemná zpráva. Kontroly se neobejdou bez prohlídky spotřebičů včetně zaústění, je tedy nezbytná spolupráce uživatele bytu. Tyto plánované prohlídky již minulý rok proběhly. Pokud užíváte nenahlášený komín a neproběhla u Vás kontrola (viz. uvedené nařízení), používáte komín v rozporu s nařízením vlády a na vlastní zodpovědnost.

Důrazně žádáme všechny vlastníky a nájemníky, aby si nesrovnalosti v evidenci komínů urychleně dořešili. Pokud nebude komín (spalinová cesta) řádně přihlášen a evidován, nemůže být z naší strany ani řádně tato služba poskytována.

V případě dotazů nás kontaktujte.

CENA VODY OD 1.1.2013

oznameni_Rada města na svém posledním jednání v roce 2012, na základě předložené kalkulace společnosti Technických služeb Žacléř, spol. s r. o., schválila zvýšení ceny vodného a stočného platného od 1.1.2013. Vodné a stočné pro rok 2013 je ve výši 32,58 Kč/m3 pro vodné a 31,06 Kč/m3 pro stočné. Tyto ceny jsou včetně platné sazby DPH.

Nová cena celkem od 1.1.2013 je 63,64 Kč s dph.

 

tabulka navýšení:

vodné stočné do 31.12.2012 57,89 Kč/m3
vodné stočné od 1.1.2013 63,64 Kč/m3