• slide1
  • slide2
  • slide3

Oznámení

VÝMETY KOMÍNŮ - listopad 2012

Ve dnech 5.11.-6.11.2012 (Po-Út) budou probíhat pravidelné výmety komínů na pevná paliva u domů v naší správě.

Ve vlastním zájmu si zajistěte spotřebiče na pevná paliva a jejich napojení z důvodu padání sazí. Případné změny užívání komínů je třeba neprodleně nahlásit v naší kanceláři. Tuto službu pro nás zajišťuje firma Kominictví Habr s.r.o.

UPOZORNĚNÍ:
Od 1.1.2011 je v platnosti nařízení vlády č.91/2010 Sb. o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv.  Tímto nařízením se mění četnost vymetání komínů a zavádí se povinnost kontrol celé spalinové cesty, ze kterých se pořizuje písemná zpráva. Kontroly se neobejdou bez prohlídky spotřebičů včetně zaústění, je tedy nezbytná spolupráce uživatele bytu. Tyto plánované prohlídky již tento rok proběhly. Pokud užíváte nenahlášený komín a neproběhla u Vás kontrola (viz. uvedené nařízení), používáte komín v rozporu s nařízením vlády a na vlastní zodpovědnost.

Důrazně žádáme všechny vlastníky a nájemníky, aby si nesrovnalosti v evidenci komínů urychleně dořešili. Pokud nebude komín (spalinová cesta) řádně přihlášen a evidován, nemůže být z naší strany ani řádně tato služba poskytována.

V případě dotazů nás kontaktujte.

OMEZENÍ HOTOVOSTNÍCH PLATEB

Z důvodu dočasného uzavření pobočky České spořitelny, a.s. v Žacléři, v termínu od 20. 7. - 24. 8. 2012, nebudeme přijímat hotovostní platby vyšší než 1000 Kč. Platby lze nadále poukazovat přímo na účet, nebo zasílat prostřednictvím České pošty.

Děkujeme za pochopení.

KONTROLY SPALINOVÝCH CEST - červen 2012

V týdnech od 4.6. do 8.6. a od 11.6. do 15.6.2012 budou probíhat v domech v naší správě kontroly spalinových cest dle pravidel stanovených v nařízení vlády č.91/2010 Sb. o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv.

V jednotlivých domech jsou vyvěšeny oznámení s upřesněním termínů, prosím věnujte pozornost těmto oznámením!

Nařízením  vlády č.91/2010 Sb. o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv se mění četnost vymetání komínů a zavádí se povinnost ročních kontrol celé spalinové cesty, ze kterých se pořizuje písemná zpráva. Kontroly se neobejdou bez prohlídky spotřebičů včetně zaústění, je tedy nezbytná spolupráce uživatele bytu při zpřístupnění bytu. Tyto kontroly se musí provádět jednou ročně a bez nich nelze spalinové cesty užívat. V případě, že nelze žádným vhodným způsobem zajistit přístup do vašeho bytu, neprodleně nás o tom informujte! Kontroly se týkají bytů, které využívají řádně přihlášený komín.

Důrazně žádáme všechny vlastníky a nájemníky, aby si nesrovnalosti v evidenci komínů urychleně dořešili. Pokud nebude komín (spalinová cesta) řádně přihlášen a evidován, nemůže být z naší strany ani řádně tato služba poskytována. Pokud užíváte nepřihlášený komín, nebo máte nějaké pochybnosti, neprodleně nás kontaktujte.

 

Pokud užíváte nenahlášený komín a neproběhne u Vás kontrola (viz. uvedené nařízení), používáte komín v rozporu s nařízením vlády a na vlastní odpovědnost!

Děkujeme Vám za spolupráci.

ODSTÁVKA VODY - 4.6.2012

Dne 4. června 2012 od 9:00 do 14:00 budou přerušeny dodávky vody v tlakovém pásmu vodojemu Horní Porcelánka z důvodu realizace vodovodní přípojky pro č.p. 428 v ulici Boberská v k.ú. Žacléř. Objekty dotčené odstávkou jsou patrné z přiložené mapy. 


V případě jakéhokoliv dotazu se prosím obraťte na Ing. Miroslava Roubínka, Technické služby Žacléř, tel. 608 830 017.

ODSTÁVKA VODY - 14.5.2012

Dnes, tj. 14. května 2012, od 10:00 do 13:00 budou přerušeny dodávky vody v tlakovém pásmu vodojemu Zámek z důvody opravy havárie vodovodního řadu v ulici Komenského u objektu Policie ČR. Objekty dotčené odstávkou jsou patrné z přiložené mapy. 


V případě jakéhokoliv dotazu se prosím obraťte na Ing. Miroslava Roubínka, Technické služby Žacléř, tel. 608 830 017.