• slide1
  • slide2
  • slide3

Oznámení

VELKOOBJEMOVÝ ODPAD - podzim 2010

Kontejnery na velkoobjemový odpad budou umístěny současně na dvou stanovištích v katastru města - kotelna Na Pilíři a U nádraží. Po dva dny bude zajištěna operativně obměna kontejnerů, ale pouze do večera - cca do 19.00 hodin. Zahájení svozu bude v úterý 5. října dopoledne cca od 10.00 hodin a ukončení ve středu 6. října cca do 19.00 hodin. Více informací získáte v přiloženém letáku.

UZAVŘENÍ KANCELÁŘE - 27.9.2010

Dne 27.9.2010 v pondělí bude kancelář uzavřena.

Děkujeme za pochopení.

VÝMETY KOMÍNŮ - září 2010

Ve dnech 13.9.-15.9.2010 (Po-Stř) budou probíhat pravidelné výmety komínů na pevná paliva a plyn u domů v naší správě. Ve vlastním zájmu si zajistěte spotřebiče na pevná paliva a jejich napojení z důvodu padání sazí. Případné změny užívání komínů je třeba neprodleně nahlásit v naší kanceláři.Tuto službu pro nás zajišťuje firma Kominictví Habr s.r.o.

OZNÁMENÍ O PROVOZU KANCELÁŘE

Od 16.8.2010 - do 31.8.2010 bude kancelář uzavřena.

Pohotovost pro případ havarijních poruch:

  • Elektro* Instal-Maděra Vladimír * 774 725 586, 499 876 102
  • Plyn,voda, kanalizace* Sýpal Petr * 603 863 167, 604 412 390
  • Plynové spotřebiče* Kubík Bohumil Gas-therm * 499 622 651, 603 482 354

 

V případě poruchy dodávek plynu, elektřiny, vody a úniku plynu v domech volejte poruchové služby:

  • ČEZ (elektřina)* 840 850 860
  • RWE (plyn)* 12 39
  • TS Žacléř s.r.o.(voda)* 777 050 226, 775 050 242

Был ли, однако, рядовой Тевелес во время белградского похода произведен во взводные выяснить не удалось, ввиду того что вся шестая маршевая рота вместе со всеми своими офицерами после "Кулинарная книга пельмешки без спешки"битвы у церкви св.

Я поднял в машину свои нервные ноги и поставил стопы на ребристую резину педалей, "Книга анатолия некрасова материнская любовь"выдавленных мотором настолько, что колени поднялись к груди.

К сожалению о происшествии с наложницей знал уже весь двор, ведь нельзя же было сохранить в тайне, что она упала с кровати, переломав при этом все "Зеленые цепочки книга"кости.

Не раздумывая, мы бросились к нашим друзьям.

Мне приходится убеждать себя в этом.

Он махнул рукой, и Мелиаш исчез.

Zvýšení nájmů pro rok 2010

Od 1.1.2010 dojde v bytech města k poslednímu plánovanému zvýšení nájmů dle zákona 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu. O tomto zvýšení budete stejně jako loňský rok informováni dopisem s oznámením dle zákona. Svůj nájem si můžete zkontrolovat v kalkulačce nájemného pro rok 2010 na stránkách ministerstva pro místní rozvoj. Zde najdete i zákon a komentáře k zákonu. Zvýšení se netýká domů DPS č.p. 224 a 225, ty jsou zákonem vyjmuty. Vše projednala rada města na svém jednání. Chci ujistit všechny nájemníky, že peníze z nájmů půjdou tak jako doposud jen na opravy a rekonstrukce městských nájemních domů.