• slide1
  • slide2
  • slide3

Servisní kontroly plynových spotřebičů

S topnou sezónou přichází nutnost podniknout kroky, které zvýší bezpečnost a funkčnost plynových zařízení. Kontroly plynových zařízení je povinen provádět každý provozovatel (nájemník, podnájemník, majitel pokud byt sám užívá), ať už se jedná o plynová kamna, plynové kotle, karmy nebo sporáky. Prohlídka plynových zařízení by měla proběhnout jednou ročně.

Odběratel plynu má povinnost udržovat odběrné plynové zařízení v takovém stavu, aby se nestalo příčinou ohrožení života, zdraví či majetku osob, a v případě zjištění závady tuto bez zbytečného odkladu odstranit.

 

Součástí pravidelné servisní prohlídky je i vyčištění a seřízení plynových spotřebičů, které potom lépe spalují plyn, a tak snižují jeho spotřebu. Pravidelná servisní prohlídka navíc znamená kratší odstávku zařízení, než jakou způsobí většina následných poruch. Minimalizuje tak možnost nefunkčního systému vytápění uprostřed topné sezóny i další důsledky zanedbané péče o kotel, které se v lepším případě projeví vyšší investicí do opravy. Mezi ty tradiční patří například zanesený výměník, který je více tepelně namáhán a může dojít k jeho propálení. Různé netěsnosti potrubí, jako například kapající spoj, mohou zapříčinit zkrat v elektronice kotle. V nejhorším případě pak vlivem zanesení hořáku dochází k nedokonalému spalování a zplodiny mohou unikat do prostoru kotle. Pravidelnou kontrolou snížíte svoje výdaje za plyn, náklady na opravy a vyhnete se požadavku majitele bytu k zaplacení poškozeného zařízení z důvodu zanedbaných kontrol.

 

Čekat se servisem na poslední chvíli se tedy jednoznačně nevyplatí.