• slide1
  • slide2
  • slide3

Novinky

PROVOZ KANCELÁŘE - srpen 2019

Od 30. 7. 2019 do 9. 8. 2019, bude naše kancelář uzavřena.

První úřední den bude 12. 8. 2019.

Děkujeme za pochopení 

KONTROLY SPALINOVÝCH CEST - červen 2019

V týdnech od 3. 6. do 7. 6., od 10. 6. do 14. 6. 2019 budou probíhat v domech v naší správě kontroly spalinových cest dle pravidel stanovených v Zákoně č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění Vyhlášky č. 34/2016 Sb. o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty.

V jednotlivých domech budou vyvěšeny oznámení s upřesněním termínů, prosím věnujte pozornost těmto oznámením!

Kontroly se neobejdou bez prohlídky spotřebičů včetně zaústění, je tedy nezbytná spolupráce uživatele bytu při zpřístupnění bytu. O kontrole se na místě vyhotovuje zápis. Tyto kontroly se musí provádět jednou ročně a bez nich nelze spalinové cesty užívat. V případě, že nelze žádným vhodným způsobem zajistit přístup do vašeho bytu, neprodleně nás o tom informujte! Kontroly se týkají bytů, které využívají řádně přihlášený komín.

Důrazně žádáme všechny vlastníky a nájemníky, aby si nesrovnalosti v evidenci komínů urychleně dořešili. Pokud nebude komín (spalinová cesta) řádně přihlášen a evidován, nemůže být z naší strany ani řádně tato služba poskytována. Pokud užíváte nepřihlášený komín, nebo máte nějaké pochybnosti, neprodleně nás kontaktujte.

 

Pokud užíváte nenahlášený komín a neproběhne u Vás kontrola (viz. Zákon o požární ochraně), používáte komín v rozporu s tímto předpisem a na vlastní odpovědnost!

 

Děkujeme Vám za spolupráci.

VOLNÉ NÁJEMNÍ BYTY - březen 2019

Město Žacléř v souladu se zásadami pro postup při pronájmu obecních bytů Města Žacléř vyhlásilo výběrové řízení na volné byty. Nabídky bytů jsou uveřejněny na úředních deskách města. Žádosti je možné podat do 11:00 hodin dne 15. 4. 2019 na MěÚ Žacléř.

Případné dotazy Vám rádi zodpovíme.

 

UPOZORNĚNÍ - prohlídku bytu prosím předem potvrdit na tel. 499 876 077

 

byty v nabídce:

1+1 byt č. 27 ul. Na Pilíři č.p. 124

prohlídka bytu 3. 4. 2019 v 15:00 h

1+1 byt č. 4 ul. Mladých horníků č.p. 137

prohlídka bytu 3. 4. 2019 v 15:15 h
3+1 byt č. 7 ul. K. Čapka č.p. 388 prohlídka bytu 3. 4. 2019 v 17:00 h
3+1 byt č. 13 ul. K. Čapka č.p. 388 prohlídka bytu 3. 4. 2019 v 17:00 h
 UKONČENO!  

VÝMETY KOMÍNŮ - březen 2019

Ve dnech 4. 3. a 5. 3. 2019 (Po-Út) budou probíhat pravidelné výmety řádně přihlášených komínů na pevná paliva u domů v naší správě. Tuto službu pro nás zajišťuje firma Kominictví Habr s.r.o.

Ve vlastním zájmu si zajistěte spotřebiče na pevná paliva a jejich napojení z důvodu padání sazí. Prosím, umožněte vstup na půdu a střechu domu.

UPOZORNĚNÍ:
Případné změny užívání komínů je třeba neprodleně nahlásit v naší kanceláři. Výmety komínů na pevná paliva se týkají pouze komínů, které jsou řádně přihlášeny a u kterých se každoročně provádí kontrola dle podmínek uvedených v Zákoně č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění Vyhlášky č. 34/2016 Sb. o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty.

Pokud užíváte nenahlášený komín a neproběhla u Vás kontrola (viz. citovaný předpis), používáte komín v rozporu s tímto předpisem a na vlastní zodpovědnost.

Důrazně žádáme všechny vlastníky a nájemníky, aby si nesrovnalosti v evidenci komínů urychleně dořešili. Pokud nebude komín (spalinová cesta) řádně přihlášen a evidován, nemůže být z naší strany ani řádně tato služba poskytována.

V případě dotazů nás prosím kontaktujte.

PROVOZ KANCELÁŘE - prosinec 2018

Od 21. 12. 2018 do 2. 1. 2019, bude naše kancelář uzavřena.

Přejeme všem krásné a pohodové svátky, budeme se na Vás těšit opět v novém roce 2019.

První úřední den v roce 2019 bude pondělí 7. 1. 2019 od 9:00 hodin.