• slide1
  • slide2
  • slide3

Novinky

ÚŘEDNÍ HODINY ZMĚNA

Od 5. 12. 2018 jsou upraveny úřední hodiny naší kanceláře. V uvedených hodinách u nás vyřídíte vše potřebné a jsme Vám plně k dispozici. Mimo úřední hodiny lze sjednat návštěvu kanceláře pouze po předchozí dohodě.

Děkujeme Vám za respektování úředních hodin.

 

Úřední hodiny kanceláře od 5. 12. 2018
Pondělí 9:00 - 11:30 14:00 - 16:00
Středa 9:00 - 11:30 14:00 - 17:00

VÝMETY KOMÍNŮ - listopad 2018 ZMĚNA

POZOR ZMĚNA TERMÍNU!

Ve dnech 16. 11. a  21. 11. 2018 budou probíhat pravidelné výmety řádně přihlášených komínů na pevná paliva u domů v naší správě. První termín se týká nájemních domů a druhý domů SVJ.

Původní pravidelný termín je neplatný! 

VÝMETY KOMÍNŮ - listopad 2018

Ve dnech 5. 11. - 6. 11. 2018 (Po-Út) budou probíhat pravidelné výmety řádně přihlášených komínů na pevná paliva u domů v naší správě. Tuto službu pro nás zajišťuje firma Kominictví Habr s.r.o.

Ve vlastním zájmu si zajistěte spotřebiče na pevná paliva a jejich napojení z důvodu padání sazí.

UPOZORNĚNÍ:
Případné změny užívání komínů je třeba neprodleně nahlásit v naší kanceláři. Výmety komínů na pevná paliva se týkají pouze komínů, které jsou řádně přihlášeny a u kterých byla provedena kontrola dle podmínek uvedených v Zákoně č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění Vyhlášky č. 34/2016 Sb. o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty.

Pokud užíváte nenahlášený komín a neproběhla u Vás kontrola (viz. citovaný předpis), používáte komín v rozporu s tímto předpisem a na vlastní zodpovědnost.

Důrazně žádáme všechny vlastníky a nájemníky, aby si nesrovnalosti v evidenci komínů urychleně dořešili. Pokud nebude komín (spalinová cesta) řádně přihlášen a evidován, nemůže být z naší strany ani řádně tato služba poskytována.

V případě dotazů nás prosím kontaktujte.

UZAVŘENÍ KANCELÁŘE - září 2018

Od 3. 9. do 7. 9. 2018, bude kancelář uzavřena.

Děkujeme za pochopení

VOLNÉ NÁJEMNÍ BYTY - srpen 2018

Město Žacléř v souladu se zásadami pro postup při pronájmu obecních bytů Města Žacléř vyhlásilo výběrové řízení na volné byty. Nabídky bytů jsou uveřejněny na úředních deskách města. Žádosti je možné podat do 11:00 hodin dne 10. 9. 2018 na MěÚ Žacléř.

Případné dotazy Vám rádi zodpovíme.

 

UPOZORNĚNÍ - prohlídku bytu prosím předem potvrdit na tel. 499 876 077

 

byty v nabídce:

1+1 byt č. 19 ul. Na Pilíři č.p. 124

prohlídka bytu 5. 9. 2018 v 16:00 h

1+1 byt č. 3 ul. Na Pilíři č.p. 124

prohlídka bytu 5. 9. 2018 v 16:00 h
1+1 byt č. 27 ul. Na Pilíři č.p. 51 prohlídka bytu 5. 9. 2018 v 16:15 h