• slide1
  • slide2
  • slide3

Novinky

VÝMETY KOMÍNŮ - březen 2020

Ve dnech 2.3. a 3. 3. 2020 (Po-Út) budou probíhat pravidelné výmety řádně přihlášených komínů na pevná paliva u domů v naší správě. Tuto službu pro nás zajišťuje firma Kominictví Habr s.r.o.

Ve vlastním zájmu si zajistěte spotřebiče na pevná paliva a jejich napojení z důvodu padání sazí. Prosím, umožněte vstup na půdu a střechu domu.

UPOZORNĚNÍ:
Případné změny užívání komínů je třeba neprodleně nahlásit v naší kanceláři. Výmety komínů na pevná paliva se týkají pouze komínů, které jsou řádně přihlášeny a u kterých se každoročně provádí kontrola dle podmínek uvedených v Zákoně č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění Vyhlášky č. 34/2016 Sb. o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty.

Pokud užíváte nenahlášený komín a neproběhla u Vás kontrola (viz. citovaný předpis), používáte komín v rozporu s tímto předpisem a na vlastní zodpovědnost.

Důrazně žádáme všechny vlastníky a nájemníky, aby si nesrovnalosti v evidenci komínů urychleně dořešili. Pokud nebude komín (spalinová cesta) řádně přihlášen a evidován, nemůže být z naší strany ani řádně tato služba poskytována.

V případě dotazů nás prosím kontaktujte.

VOLNÉ NÁJEMNÍ BYTY - únor 2020

Město Žacléř v souladu se zásadami pro postup při pronájmu obecních bytů Města Žacléř vyhlásilo výběrové řízení na volné byty. Nabídky bytů jsou uveřejněny na úředních deskách města. Žádosti je možné podat do 15:00 hodin dne 26. 2. 2020 na MěÚ Žacléř.

Případné dotazy Vám rádi zodpovíme.

 

UPOZORNĚNÍ - prohlídku bytu prosím předem potvrdit na tel. 499 876 077

 

byty v nabídce:

1+1 byt č. 3 ul. J. A. Komenského č.p. 165

prohlídka bytu 19. 2. 2020 v 15:00 h

1+1 byt č. 7 Mladých horníků č.p. 137

prohlídka bytu 19. 2. 2020 v 15:30 h
1+1 byt č. 5 ul. Na Pilíři č.p. 51 prohlídka bytu 19. 2. 2020 v 15:45 h
 1+1 byt č. 19 ul. Na Pilíři č.p. 124 prohlídka bytu 19. 2. 2020 v 16:00 h
UKONČENO!  

PROVOZ KANCELÁŘE - prosinec 2019

Od 23. 12. 2019 do 1. 1. 2020, bude naše kancelář uzavřena.

První úřední den bude 6. 1. 2020.

 

Přejeme všem klidné svátky,

krásné Vánoce a vše dobré do nového roku 2020.

VOLNÉ NÁJEMNÍ BYTY - říjen 2019

Město Žacléř v souladu se zásadami pro postup při pronájmu obecních bytů Města Žacléř vyhlásilo výběrové řízení na volné byty. Nabídky bytů jsou uveřejněny na úředních deskách města. Žádosti je možné podat do 11:00 hodin dne 30. 10. 2019 na MěÚ Žacléř.

Případné dotazy Vám rádi zodpovíme.

 

UPOZORNĚNÍ - prohlídku bytu prosím předem potvrdit na tel. 499 876 077

 

byty v nabídce:

1+1 byt č. 29 ul. Na Pilíři č.p. 51

prohlídka bytu 21. 10. 2019 v 16:00 h

1+1 byt č. 1 Rýchorské nám. č.p. 305

prohlídka bytu 21. 10. 2019 v 16:15 h
1+1 byt č. 6 ul. Revoluční č.p. 191 prohlídka bytu 21. 10. 2019 v 17:00 h
 UKONČENO!  

PROVOZ KANCELÁŘE - září 2019

Od 23. 9. 2019 do 30. 9. 2019, bude naše kancelář uzavřena.

První úřední den bude 2. 10. 2019.

Děkujeme za pochopení